::ห่างไกลเหลือเกิน::

posted on 03 Mar 2016 02:09 by asirup

นานมากแล้วที่ไม่ได้แวะมา

แค่ระยะทางที่ห่าง และเวลาที่ไกล ทำให้เราอาจจะลืมไป

เพราะที่นี่หนาว และเหงา ทำให้เรานึกขึ้นได้ ว่ามีที่ๆหนึ่งที่อบอุ่น พร้อมให้เราระบาย

ที่นี่เอง

ตอนนี้เราอยู่อีกเมืองหนึ่งบนโลกที่ห่างไกลจากบ้าน

เมืองที่เวลา +1 จากเวลาสากล เมืองที่หนาวเย็น

สวยงามแบบเย็นชา ตามแบบฉบับภาคพื้นยุโรป 

ทำเอาอึ้งไปเลย จากคนที่ไม่เคยชอบอากาศเย็นแต่ต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวัน

เราอยู่ในเนเธอแลนด์ ในเมืองเล็กๆที่ชื่อไลเดนท์ ด้วยเหตุผลทางการศึกษา

จาก entry แรกจนถึง entry นี้รู้สึกว่ามาไกลจริงๆนะ

ตอนนี้ได้แต่รอให้ฤดูร้อนมาถึง ถ้ามันมีจริง

อย่างน้อย ถ้าหนาวใจ ก็ขอให้ไม่หนาวกาย

แต่ตอนนี้หนาวจัง . . . . .